TỦ ẤM VI SINH GI2 SHELLAB

CÁC LOẠI TỦ ẤM VI SINH

1. Model : GI2
Hãng sản xuất : SHELLAB – USA

Thông số kỹ thuật :
-         Thể tích : 55 lít
-         Kích thước bên ngoài (mm): 559 x 559 x 693
           W x D x H
-         Kích thước bên trong (mm): 381 x 381 x 381
           W x D x H
-         Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ thường + 8 đến 700C
-         Độ đồng điều nhiệt độ: +/- 0.350C ở 370C
-         Nguồn điện cung cấp: 220V, 4.5A, 450W
-         Khai: cung cấp 2 khai (tối đa 6 khai)
--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Model : GI6
Hãng sản xuất : SHELLAB – USA

Thông số kỹ thuật :
-         Thể tích : 166 lít
-         Kích thước bên ngoài (mm): 642 x 693 x 966
           W x D x H
-         Kích thước bên trong (mm): 495 x 508 x 660
           W x D x H
-         Khoảng nhiệt độ : nhiệt độ thường + 8 đến 700C
-         Độ đồng điều nhiệt độ : +/- 0.350C ở 370C
-         Nguồn điện cung cấp: 220V, 4.5A, 700W
-         Khai : cung cấp 3 khai (tối đa 12 khai)
------------------------------------------------------------------------------

3. Model : GI7
Hãng sản xuất : SHELLAB – USA

Thông số kỹ thuật :
-         Thể tích : 184 lít
-         Kích thước bên ngoài (mm): 237 x 240 x 197
           W x D x H
-         Kích thước bên trong (mm): 300 x 318 x 323
           W x D x H
-         Khoảng nhiệt độ : nhiệt độ thường + 8 đến 700C
-         Độ đồng điều nhiệt độ : +/- 0.350C ở 370C
-         Nguồn điện cung cấp: 220V, 4.5A, 450W
     -    Khai : cung cấp 2 khai (tối đa 9 khai)
------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Model : GI12
Hãng sản xuất : SHELLAB – USA

Thông số kỹ thuật :
-         Thể tích : 334 lít
-         Kích thước bên ngoài (mm): 642 x 693 x 1930
           W x D x H
-         Kích thước bên trong (mm): 495 x 508 x 660
           W x D x H
-         Khoảng nhiệt độ : nhiệt độ thường + 8 đến 700C
-         Độ đồng điều nhiệt độ : +/- 0.350C ở 370C
-         Nguồn điện cung cấp: 220V – 5.0A – 650W
     -     Khai : cung cấp 6 khai (tối đa 24 khai)
*********************************

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG TIẾN
Ms. Bồng - Phòng Kinh doanh 
Di động: 0989.728.907
Email: bong.rongtien@gmail.com

0 nhận xét: