KHÚC XẠ KẾ CẦM TAY REF-103 INDEXCÁC MODEL KHÚC XẠ KẾ CẦM TAY:

1. Model: REF-103
Hãng sản xuất: INDEX - ANH

Thông số kỹ thuật:
-  Thang đo: Brix
-  Khoảng đo: 0.0- 32.0%
-  Độ phân giải: 0.2%
-  Kích thước máy: 2.7 x 4 x 16 cm
----------------------------------------------------------

2. Model: REF-104
Hãng sản xuất: INDEX - ANH

Thông số kỹ thuật:
-  Thang đo: Brix
-  Khoảng đo: 28.0 - 62.0%
-  Độ phân giải: 0.2%
 -  Kích thước máy: 2.7 x 4 x 14.8 cm
-----------------------------------------------------------

3. Model: REF-108
Hãng sản xuất: INDEX - ANH

Thông số kỹ thuật:
-  Thang đo: Brix
-  Khoảng đo: 0.0 - 80.0%
-  Độ phân giải: 0.5%
-  Kích thước máy: 2.7 x 4 x 14.8 cm
**********************
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Bồng - Phòng Kinh doanh 
Di động: 0989.728.907
Email: bong.rongtien@gmail.com

0 nhận xét: