MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY REF- 103 INDEX

1,MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY
MODEL: REF- 103
 HÃNG SX : INDEX- ANH
 Thông số:
-         Thang đo : 0-32% Brix
-         Độ lặp lại : 0.2% Brix
-         Hiển thị kết quả analog Brix
2.MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY
MODEL: REF- 104
HÃNG SX : INDEX- ANH
Thông số:
-         Thang đo : 28-62% Brix
-         Độ lặp lại : 0.2% Brix
-         Hiển thị kết quả analog Brix
3.MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY
MODEL: REF- 105
HÃNG SX : INDEX- ANH
Thông số:
-         Thang đo : 45-82% Brix
-         Độ lặp lại : 0.5% Brix
-         Hiển thị kết quả analog Brix
4.MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY
MODEL: REF- 107A
HÃNG SX : INDEX- ANH
Thông số:
-         Thang đo : 0-90% Brix
-         Độ lặp lại : 0.5% Brix
-         Hiển thị kết quả analog Brix
5.MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY
MODEL: REF- 108
HÃNG SX : INDEX- ANH
Thông số:
-         Thang đo : 0-80% Brix
-         Độ lặp lại : 0.5% Brix
-         Hiển thị kết quả analog Brix
6.MÁY ĐO ĐỘ BRIX CẦM TAY
MODEL: REF- 109
HÃNG SX : INDEX- ANH
Thông số:
-         Thang đo : 0-50% Brix
-         Độ lặp lại : 0.5% Brix
-         Hiển thị kết quả analog Brix
**********************

Hãy liên hệ với chúng tôi để lựa chọn sản phẩm phù hợp với giá tốt nhất:

Công ty TNHH TM Rồng Tiến
Ms Bồng - Phòng Kinh doanh
ĐT: 0989 728 907

0 nhận xét: