MÁY KHUẤY ĐŨA VELP

MÁY KHUẤY ĐŨA
Model: ES
Hãng sản xuất: VELP – Ý
Xuất xứ: Ý

Thông số kỹ thuật:
-        Tốc độ khuấy: 50 đến 1300 rpm
-        Thể tích khuấy tối đa (H2O): 15 lít
-        Độ nhớt tối đa: 1,000 mPa.s
-        Nguồn điện: 230V/ 50Hz
-        Công suất: 35W
-        Kích thước máy (WxHxD): 80x160x200 mm
-        Khối lượng: 1,7 kg

------------------------------------------------------------
MÁY KHUẤY ĐŨA
Model: BS
Hãng sản xuất: VELP – Ý
Xuất xứ: Ý

Thông số kỹ thuật:
-        Tốc độ khuấy: 50 đến 2000 rpm
-        Thể tích khuấy tối đa (H2O): 25 lít
-        Độ nhớt tối đa: 10,000 mPa.s
-        Nguồn điện: 230V/ 50Hz
-        Công suất: 60W
-        Kích thước máy (WxHxD): 80x215x196 mm
-        Khối lượng: 2,8 kg

------------------------------------------------------------
MÁY KHUẤY ĐŨA
Model: DLS
Hãng sản xuất: VELP – Ý
Xuất xứ: Ý

Thông số kỹ thuật:
-        Tốc độ khuấy: 50 đến 2000 rpm
-        Thể tích khuấy tối đa (H2O): 25 lít
-        Độ nhớt tối đa: 25,000 mPa.s
-        Nguồn điện: 230V/ 50Hz
-        Công suất: 60W
-        Kích thước máy (WxHxD): 80x215x196 mm
-        Khối lượng: 3,0 kg

------------------------------------------------------------
MÁY KHUẤY ĐŨA
Model: DLH
Hãng sản xuất: VELP – Ý
Xuất xứ: Ý

Thông số kỹ thuật:
-        Tốc độ khuấy: 50 đến 2000 rpm
-        Thể tích khuấy tối đa (H2O): 40 lít
-        Độ nhớt tối đa: 50,000 mPa.s
-        Nguồn điện: 230V/ 50Hz
-        Công suất: 120W
-        Màn hình hiển thị tốc độ cài đặt và tốc độ khuấy
-        Kích thước máy (WxHxD): 80x230x196 mm
-        Khối lượng: 3,5 kg
 --------------------------------------------------------------
MÁY KHUẤY ĐŨA
Model: PW
Hãng sản xuất: VELP – Ý
Xuất xứ: Ý

Thông số kỹ thuật:
-        Tốc độ khuấy: 20 đến 1200 rpm
-        Thể tích khuấy tối đa (H2O): 70 lít
-        Độ nhớt tối đa: 100,000 mPa.s
-        Nguồn điện: 230V/ 50Hz
-        Công suất: 120W
-        Kích thước máy (WxHxD): 80x230x196 mm
-        Khối lượng: 3,4 kg
      -        Khối lượng: 3,5 kg

0 nhận xét: