Thước đo độ rỗng tườngMaterial: Stainless steel 304
Length: 1,100m
Ball: 25mm
Structure: 2x Bearings

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến
Ms Bồng - Phòng Kinh doanh
ĐT: 0989 728 907
Email: bong.rongtien@gmail.com
Skype: bong.tranthi

0 nhận xét: